Hỏi đápGoogleAdwords Không Căn Tiền Không lượt tiếp cận,mặc đang chạy và đủ điều kiện
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

Như tiêu đề em không rõ lí do vì sao, tài khoản em đã đủ điều kiện nhưng quảng cáo thì không chạy mọi thứ điều ok, ngân sách vv. số dư tài khoản củng còn.

1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Có thể bạn đang target quá nhiều dẫn đến tệp khách hàng tiếp cận không đủ lớn hoặc giá CPV hiện tại đang quá thấp. Bạn chỉ lên target theo quy tắc: Khách hàng là ai? Khách hàng đang làm gì? Nghĩa là target nhân khẩu học (độ tuổi, vị trí địa lý) và chỉ chọn 1 trong các yếu tố về nội dung ( từ khoá, chủ đề, vị trí đặt)