Hỏi đápGoogleGoogle Ads sẽ chi 340 triệu đô la cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lâm Hoàng ADS Nhân viên hỏi 4 năm trước

Google Ads sẽ chi 340 triệu đô la cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cập nhật vào ngày 16/5 
Google muốn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) giữ liên lạc với khách hàng của họ trong khoảng thời gian khó khăn này. Chính vì vậy, google ads sẽ dành tặng các khách hàng của mình là SMB trên toàn thế giới khoản tín dụng trị giá 340 triệu đô la. Các SMB có thể sử dụng khoản tín dụng này để chi tiêu cho quảng cáo trong tương lai, cho đến cuối năm 2020 trên các nền tảng của Google Ads. Đây là một phần trong cam kết lớn hơn của Google nhằm hỗ trợ SMB, các tổ chức y tế và chính phủ cũng như nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu này.
Ai sẽ được nhận tín dụng này ?
Mỗi khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản tín dụng quảng cáo. Nếu một khách hàng đủ điều kiện quảng cáo bằng nhiều tài khoản hoặc nhiều loại chiến dịch trong một tài khoản, thì mỗi khách hàng chỉ được áp dụng một khoản tín dụng quảng cáo.
Điều kiện: Những tài khoản hoạt động liên tục trong 12 tháng vừa qua. ưu tiên những tài khoản đã tham gia khảo sát của google trong mùa dịch qua 
Tài khoản nào đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tín dụng quảng cáo?
Bắt đầu từ cuối tháng 5, google ads sẽ bắt đầu triển khai tín dụng quảng cáo theo từng giai đoạn. Trong những tháng tiếp theo, các khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được thông báo và thấy khoản tín dụng quảng cáo được áp dụng trong tài khoản Google Ads của họ. “có nghĩa anh em nào thấy tài khoản tự động có tiền thì hiệu ha. đã đc nhận”
Khoản tín dụng quảng cáo có giá trị bao nhiêu?
Khoản tín dụng quảng cáo sẽ thay đổi theo khách hàng dựa trên mức chi tiêu trước đây trên Google Ads, quốc gia và loại tiền tệ mà doanh nghiệp và tài khoản Google Ads đó được thiết lập. “phụ thuộc vào mức độ chi tiêu của mỗi tài khoản trong 12 tháng qua”
Tín dụng quảng cáo có giá trị trong bao lâu?
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng khoản tín dụng quảng cáo này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và phải sử dụng trước ngày 31/12/2020. Sau ngày 31/12/2020, khoản tín dụng quảng cáo này sẽ hết hạn và mọi phần tín dụng chưa sử dụng sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google Ads của bạn.

1 Answers
Lâm Hoàng ADS Nhân viên trả lời 4 năm trước

Phần chi tiết trong bài viết hết rồi nhé cả nhà !