Hỏi đápGooglegoogle-ads-tang-ma-khuyen-mai-khung-sau-dai-dich-dich-covid-19-cho-hang-loat-nha-quang-cao
Lâm Hoàng ADS Nhân viên hỏi 4 năm trước

Sáng nay ngày 26/6 đồng loạt hàng ngàn tài khoảng quảng cáo do Lâm Hoàng Ads đang quảng lý được nhận mã khuyến mãi khủng từ Google Ads với số tiền từ vài trăm nghìn lên đến vài chục triệu đồng ở mỗi tài khoản quảng cáo.  Được biết nhằm thúc đẩy và hỗ trợ quảng cáo cho các nhà quảng cáo google ads đã hỗ trợ các nhà quảng cáo cáo của họ. Sau đây là thông tin chi tiết.

google ads

Khoản tín dụng quảng cáo hỗ trợ do dịch COVID-19 đã tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn và ngay lập tức sẽ bắt đầu chi trả cho chi phí quảng cáo trong tương lai (hoạt động tài khoản của bạn sau \”Ngày sử dụng\” dưới đây)

Nếu tài khoản của bạn hiện đang phân phát quảng cáoBạn đã hoàn tất. Bạn sẽ thấy số tiền của khoản tín dụng đã chi tiêu trong cột \”Số tiền đã sử dụng từ mã khuyến mại\” bên dưới và trên trang Giao dịch của bạn.Mọi khoản tín dụng chưa chi tiêu sẽ chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo (cho đến khi bạn dùng hết hoặc tín dụng sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2020). Bạn không thể chuyển tín dụng sang một tài khoản khác.

Nếu tài khoản của bạn hiện không phân phát quảng cáoKhoản tín dụng sẽ áp dụng ngay khi bạn bắt đầu phân phát lại quảng cáo. Cho đến lúc đó, trang này và trang Giao dịch của bạn sẽ không hiển thị mức sử dụng khoản tín dụng này.