Hỏi đápGoogleHỗ trờ về tài khoản quảng cáo
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước
Tôi cần hỗ trợ tạo tệp khách hàng để chạy chiến dịch hiển thị và remarketing
1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Để được sử dụng tính năng Đối sánh khách hàng, tài khoản của bạn phải đáp ứng những yêu cầu nhất định

  • Có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
  • Có quá trình thanh toán tốt.
  • Có thời gian hoạt động trong Google Ads ít nhất là 90 ngày.
  • Có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động đạt mức trên 50.000 đô la Mỹ. Đối với các nhà quảng cáo có tài khoản được quản lý bằng đơn vị tiền tệ không phải là đô la Mỹ, số tiền chi tiêu của bạn sẽ được quy đổi thành đô la Mỹ bằng cách sử dụng tỷ giá quy đổi trung bình hằng tháng cho đơn vị tiền tệ đó.

 

Nếu bạn đã đạt yêu cầu, bạn có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ Google Ads để mở tính năng này cho bạn nhé
https://support.google.com/google-ads/gethelp
 
Xem thêm: Đối sánh khách hàng
https://support.google.com/adspolicy/answer/6299717