Hỏi đápGoogleKhông tìm thấy cột IP của người click Ads
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

Tôi đang phải dùng phần mềm của bên thứ 3 để theo dõi IP click Ads. Vì tôi không tìm thấy cột IP click Ads CỦA Google Ads trong báo cáo. Tôi cần kiểm kiểm tra xem việc Google Ads thống kê có đúng với phần mềm từ bên thứ 3 không. Hiện tại tôi đang bị click tặc quá nhiều và ngân sách vẫn bị trừ hàng ngày. Tôi thấy Google chỉ không trừ ngân sách ở các lượt click thứ 2 trở đi của cùng 1 IP còn click đầu tiên họ vẫn tính dù đó là IP của click tặc.

1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn 
Nếu bạn nghi ngờ mình bị click tặc thì bạn có thể gửi yêu cầu điều tra chất lượng nhấp chuột tại đây nhé.
https://support.google.com/google-ads/contact/click_quality