Hỏi đápGoogleLàm thế nào để kiếm được tiền quảng cáo trên Youtube
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

Nhà nghèo nên cũng muốn kiếm được tiền như ngta

Nên đag học làm Youtube
1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ video up lên kênh Youtube của mình thì bạn có thể tham gia chương trình Chương trình Đối tác YouTube.
Điều kiện kiếmt iền youtube. 4000 giờ xem và 1000 người đăng ký