Hỏi đápGoogleLàm thế nào để tôi lấy lại được tiền hoàn trả từ google ads
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước
Làm sao để tôi nhận lại được tiền hoàn trả từ ads
1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Nếu tài khoản Google Ads của bạn vẫn còn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản đó. Chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: Mất 2 tuần để Google xử lý và bạn có thể phải đợi thêm một thời gian để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý.

Khi hủy tài khoản của mình, bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại cho bất cứ số dư tài khoản nào chưa được sử dụng, trừ các khoản từ phiếu mua hàng khuyến mãi.

Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, xin lưu ý rằng bạn vẫn phải thanh toán cho bất kỳ chi phí tích lũy nào trong tài khoản của mình.