Hỏi đápGoogleMình có 1 domain và 1 subdomain. Mình tạo 2 tài khoản Ads chạy cho mỗi cái được không?
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

Mình có 1 website về giáo dục và đang chạy quảng cáo. Bây giờ chuẩn bị thêm sản phẩm với là khóa học online. Mình dự định làm subdomain và chạy quảng cáo cho nó.

Vậy thì khi mình chạy quảng cáo Google bằng 2 tài khoản trỏ về domain và subdomain, khi trường hợp cả 2 quảng cáo đều đủ điều kiện nằm trên top thì nó có hiển thị cả 2 hay không? Hay chỉ hiển thị 1 do trùng domain?