Hỏi đápGoogleMình có cài đặt CPA mục tiêu nhưng google vẫn tính tiền theo CPC, sao k tính phí theo chuyển đổi?
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

Mình đã thiết lập chuyển đổi theo CPA nhưng google vẫn tính theo CPC mình cài đặt trong mạng tìm kiếm.

Vậy trong mạng tìm kiếm có cài đặt nào mà google tính phí theo lượt chuyển đổi không?
1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Bạn có thể chọn phương thức thanh toán cho lượt chuyển đổi, thay vì cho lần nhấp khi sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh hoặc chiến dịch hiển thị chuẩn. Thanh toán cho chuyển đổi nghĩa là bạn chỉ phải trả tiền khi khách hàng chuyển đổi trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 
Tùy chọn thanh toán cho lượt chuyển đổi chỉ hiển thị khi bạn sử dụng CPA mục tiêu với chiến dịch Hiển thị. 

 
Bạn đang dùng chiến dịch Tìm kiếm nên sẽ không có lựa chọn Thanh toán cho lượt Chuyển đổi
 
Xem thêm: Thanh toán cho chuyển đổi
https://support.google.com/google-ads/answer/7528254?hl=vi