Hỏi đápGoogleQuảng cáo đã phê duyệt nhưng chưa cắn tiền
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước
quảng cáo đã lên được duyệt mà chưa cắn tiền qc CPA
2 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Bạn thử tăng giá CPA của bạn lên nhé
Hoặc tài khoản chưa đo chuyển đổi

phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Bạn thử tăng giá CPA của bạn lên nhé
Hoặc tài khoản chưa đo chuyển đổi