Hỏi đápGoogleSản phẩm duyệt trên google merchant báo lỗi Tài khoản
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

Sau khi mình nhập 2 sản phẩm lên Merchant, 2 sản phẩm đều bị warning. 1 cái warning k có nội dung gì cả, 1 cái warning là Đang chờ đánh giá ban đầu. Có phải như vậy là sản phẩm của mình đang đợi duyệt chứ k phải lỗi chính sách gì hay không? Mình đã kiểm tra rất kĩ càng.

Thứ 2 là mình vào Chẩn đoán, thấy có 1 Vấn đề về tài khoản có ghi: Tất cả quốc gia
warning

Tài khoản không đủ điều kiện được hưởng trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google
Như vậy nghĩa là sao? Mình fix lỗi này bằng cách nào ạ? K hề nói rõ ở đây là mình vi phạm gì về tài khoản luôn chỉ nói tất cả các quốc gia, toàn bộ mình đã set về Việt Nam rồi mà ?
1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Bạn vào merchant -> sản phẩm -> chuẩn đoán (để xem vấn đề mặt hàng của mình): các mặt hàng hoạt động(đã duyệt), các mặt đang chờ xử lý(đang xử lý), mặt hàng bị từ chối(từ chối).
 
Bạn liên hệ với chuyên gia để được hộ trợ chuyên sau trên tài khoản của mình. Vì chuyên gia có thể truy cập tài khoản của bạn để hộ trợ