Hỏi đápGoogleTạo videos miệng quê hương bán sắc dân tộc miền núi
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước
Làm video của bạn sắc dân tộc thiểu số  ở vùng cao miền núi  vào dạo lưu anh em mọi miền, theo nguyên tắc
1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn Để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác từ các chuyên sản phẩm cũng như các thành viên khác trên cộng đồng, bạn vui lòng lưu ý các điểm sau: Mô tả vấn đề thật rõ ràng, chi tiết (đính kèm hình ảnh sự cố nếu có thể). Vui lòng cho biết bạn đã thực hiện những bước khắc phục sự cố nào trước khi tìm đến cộng đồng?