Hỏi đápGoogleThiết Lập Cài Đặt Đo Lường Thẻ Chuyển Đổi Trong Google Ads
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên hỏi 4 năm trước

 

Video hướng dẫn cách thiết lặp chuyển đổi trong quảng cáo google ads, bằng cách theo dõi chuyển đổi những đối tượng đã truy cập vô website và vào danh mục liên hệ

1 Answers
phamhuu.biv@gmail.com Nhân viên trả lời 4 năm trước

Trong quảng cáo Google Ads muốn đo và tối ưu quảng cáo như nào cho hiệu quả thì chúng ta luôn phải cài đặt chuyển đổi cho mỗi tài khoản quảng cáo của mình. Để biết được chiến dịch nào đang hiệu quả chiến dịch nào không hiệu quả, từ khóa nào hiệu quả và từ khóa nào không hiệu quả
Cách thiết lập cài đặt đo lường chuyển đổi trong Google Ads
Có 2 cách đo chuyển đổi Google Ads

  1. Đo lường chuyển đổi qua analytics
  2. Đo lường chuyển đổi qua tag manager

Các bước thực hiện đo lường chuyển đổi qua Analytics

  • Tạo analytics – gắn code analytics vào website để truyền dữ liệu 
  • Liên kết analytics với Google Ads
  • Tạo mục tiêu trong analytics 

Mình sẽ để video hướng dẫn ở bên dưới cuối bài nha
Các bước thực hiện đo lường chuyển đổi qua Tag Manager

  • Tạo tài khoản tag manager – gắn code tag manager vào website
  • Vào tài khoản google ads thiết lập chuyển đổi
  • Lấy ID chuyển đổi và mã chuyển đổi qua tag manager gắn vào

Mình sẽ để video hướng dẫn ở bên dưới cuối bài nha
Lưu Ý: Tuỳ vào mục đích của mỗi người mà chúng ta gắn chuyển đổi sao cho phù hợp nhất, để tối ưu các chiến dịch trong Google Ads và đo lường hiệu quả khi chạy quảng cáo