Hỏi đápGoogleThời gian xét duyệt và xem xét loại quảng cáo của google là bao lâu ?
Lâm Hoàng ADS Nhân viên hỏi 4 năm trước

Câu hỏi: Thời gian xét duyệt và xem xét loại quảng cáo của google là bao lâu ?
 
Trả lời: Chúng tôi thường xem xét loại quảng cáo này trong vòng 4 giờ. Quy trình xem xét sẽ bắt đầu mỗi khi bạn chỉnh sửa quảng cáo của mình.