Hỏi đápGoogleTôi đã nhiều lần liên hệ Hổ trợ Google đều không có phản hồi.. Tôi phải làm gì để lấy lại tài khoản?
Lâm Hoàng ADS Nhân viên hỏi 4 năm trước

Tài khoản của tôi bị hack và bị thay đổi mật khẩu, số điện thoại cũng như email khôi phục từ năm 2015 – tất nhiên toàn bộ thông tin khôi phục đó, đến nay tôi vẫn đang còn dùng.

Tôi đã gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu nhiều lần nhưng đều bị Google từ chối, Liên hệ trung tâm hỗ trợ thì . … một, là không ai trả lời, hai là ẩn luôn do vi phạm chính sách cộng đồng … mà sau khi đọc hết cái chính sách chết tiệt đó thì tôi chẳng hiểu mình đang vi phạm cái gì nữa ?
Tôi muốn yêu cầu trực tiếp với Google để khôi phục lại tài khoản, cũng như cung cấp toàn bộ thông tin có liên quan để trực tiếp chất vấn. Tôi phải liên hệ ai?
Tôi đã tham khảo , rất chi tiết cũng như làm theo các hướng dẫn sau (tất nhiên là chúng chẳng giúp ích được gì trong trường hợp của tôi cả ?):