Kích thước và định dạng được hỗ trợ quảng cáo mạng hiện thị

Loại tệp quảng cáo banner google ads

Định dạng hình ảnhGIF, JPG, PNG
Định dạng HTML5Tệp ZIP chứa HTML và có thể chứa CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG (Thích ứng hoặc thông thường)
Các định dạng AMPHTMLTệp ZIP chứa 1 tài liệu HTML và tối đa 39 nội dung phương tiện.
Kích thước t.đa150 KB

Kích thước quảng cáo banner

Hình vuông và hình chữ nhật

200 × 200Hình vuông nhỏ
240 × 400Hình chữ nhật dọc
250 × 250Hình vuông
250 × 360Màn hình rộng gấp ba
300 × 250Hình chữ nhật trong dòng
336 × 280Hình chữ nhật lớn
580 × 400Netboard
Bảng dẫn

468 × 60Biểu ngữ
728 × 90Bảng dẫn
930 × 180Biểu ngữ đầu trang
970 × 90Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250Bảng thông cáo
980 × 120Toàn cảnh

Nhà chọc trời quảng cáo tiếp thị lại

120 × 600Nhà chọc trời
160 × 600Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600Nửa trang
300 × 1050Thẳng đứng
Di động

300 × 50Biểu ngữ di động
320 × 50Biểu ngữ di động
320 × 100Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động
Đáp ứng
Kích thước quảng cáo HTML5 thích ứng phụ thuộc vào không gian còn trống.