Quảng cáo Google Ads là gì ?

Quảng cáo Google Ads là gì?

Google Ads là một dịch vụ thương mại của Google cho phép khách hàng mua những quảng cáo bằng chữ hoặc hình ảnh tại các kết quả tìm kiếm hoặc các trang web do các đối tác Google Adsense cung cấp. Để sử dụng được dịch vụ AdWords, người dùng phải đăng ký một tài khoản Google
Ngày phát hành đầu tiên: 23 tháng 10, 2000
Phát hành lần đầu: 23 tháng 10, 2000; 19 năm trước
Thể loại: Quảng cáo trực tuyến

Các mạng quảng cáo mà google ads đang cung cấp

Quảng Cáo Tìm Kiếm

 định dạng lý tưởng cho các nhà quảng cáo có trang web có cấu trúc hợp lý hoặc có kho sản phẩm lớn, Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng nội dung trang web của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo và có thể giúp hoàn thiện chiến dịch dựa trên từ khóa của bạn.

Quảng cáo hiển thị

Là một hình thức quảng cáo trực tuyến, tiếp cận khách hàng bằng cách truyền tải các thông điệp từ nhà quảng cáo đến khách hàng với nhiều hình thức khác nhau trên các website, phương tiện truyền thông mạng xã hội, ứng dụng, … để tạo khách hàng tiềm năng

Quảng Cáo Video

Trong Google Ads, bạn có thể tạo chiến dịch video hấp dẫn với một loạt các định dạng quảng cáo video nhằm thu hút khách hàng bằng nhiều cách trên YouTube và trên các trang web đối tác video. Các định dạng quảng cáo video có sẵn bao gồm:

  1. Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua
  2. Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua
  3. Quảng cáo khám phá video
  4. Quảng cáo đệm
  5. Quảng cáo ngoài luồng phát
  6. Quảng cáo trên trang đầu

Quảng cáo ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng của bạn bằng quảng cáo đưa mọi người đến ngay cửa hàng ứng dụng. Thu hút mọi người quay lại. Tạo quảng cáo khuyến khích mọi người mở ứng dụng và có hành động cụ thể

Quảng cáo mua sắm

Định nghĩa. Loại quảng cáo mô tả thông tin chi tiết về các sản phẩm cụ thể mà bạn bán. Quảng cáo mua sắm có thể là Quảng cáo mua sắm sản phẩm, chỉ nêu bật một sản phẩm hoặc Quảng cáo trưng bày mặt hàng, nêu bật một vài sản phẩm có liên quan.